?

Log in

Previous Entry | Next Entry

03.220.20; 13.200
ДСТУ 3587–97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану
Місце поправки Надруковано Повинно бути
Підпункт 3.7.3, другий абзац «...зображення дорожніх і наказових знаків» «...зображення дорожніх і вказівних знаків»
(ІПС № 12–97)


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним центром з безпеки дорожнього руху МВС України, Державним шляховим науково-дослідним інститутом, Науково-дослідним і конструкторсько-технологічним інститутом міського господарства, Українським транспортним університетом
ВНЕСЕНО Міністерством внутрішніх справ України
2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 31 липня 1997 р. № 441
3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
4 РОЗРОБНИКИ: З. Дерех (керівник розробки); О. Забишний, канд. техн. наук (керівник розробки); В. Поліщук, д-р техн. наук; М. Колінченко; О. Фурманенко; В. Баклаєв; Ю. Заворицький; Л. Карпінська; С. Мороченко; О. Охріменко; Я. Забишний

ЗМІСТ

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
3 ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ, ВУЛИЦЬ І ДОРІГ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДІВ
4 ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ, ВУЛИЦЬ І ДОРІГ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДІВ

ДОДАТОК А
КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ, ВУЛИЦЬ І ДОРІГ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДІВ

ДОДАТОК Б
ТЕРМІНИ ЛІКВІДАЦІЇ ЗИМОВОЇ СЛИЗЬКОСТІ НА 100 KM ПРОТЯЖНОСТІ ДОРОГИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ
ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ
Вимоги до експлуатаційного стану

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, УЛИЦЫ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
Требования к эксплуатационному состоянию

ROAD TRAFFIC SAFETY
AUTOMOBILE ROADS,
STREETS AND RAILWAY CROSSINGS
The requirements to operation condition

Чинний від 1998–01–01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на автомобільні дороги, вулиці і дороги міст та населених пунктів, залізничні переїзди.
1.2 Цей стандарт установлює вимоги до експлуатаційного стану автомобільних доріг, вулиць населених пунктів, залізничних переїздів та технічних засобів організації дорожнього руху.
1.3 Вимоги стандарту є обов'язковими.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 2586–94 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування
ДСТУ 2587–94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування
ДСТУ 2734–94 Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови
ДСТУ 2735–94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху
ДСТУ 3308–96 Знаки маршрутні для міського електротранспорту. Технічні умови та правила застосування
ДБН 360–92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень
ГОСТ 3634–89 Люки чугунные для смотровых колодцев.Технические условия
ГОСТ 23457–86 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
ГОСТ 25695–91 Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры
ГОСТ 26008–83 Дождеприемники чугунные для колодцев.Технические условия
СНиП 2.05.02–85 Автомобільні дороги
СНиП 3.06.03–85 Автомобильные дороги

3 ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ, ВУЛИЦЬ І ДОРІГ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДІВ

Автомобільні дороги, вулиці і дороги населених пунктів та залізничні переїзди повинні на період їх експлуатації підтримуватися у справному стані і забезпечувати безпеку руху транспортних засобів та пішоходів.
У всіх випадках у разі виявлення будь-яких відхилень від вимог цього стандарту, а також на період проведення дорожніх робіт повинні негайно встановлюватися технічні засоби організації дорожнього руху та вводитися обмеження швидкості.
На проїзній частині доріг і вулиць, залізничних переїздах, покриттях тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжках, посадочних майданчиках, майданчиках відпочинку, спеціальних майданчиках для короткочасної зупинки автомобілів, поверхні розділювальних смуг і узбіч не повинно бути сторонніх предметів, що не мають відношення до їх облаштування.

Класифікацію автомобільних доріг, вулиць і доріг населених пунктів та залізничних переїздів наведено у додатку А.
3.1 Покриття проїзної частини
3.1.1 Покриття проїзної частини не повинно мати осідань, вибоїн, напливів чи інших деформацій, що утруднюють рух транспортних засобів.
Гранично допустимі пошкодження площі покриття, а також терміни ліквідації з моменту їх виявлення повинні відповідати наведеним у таблиці 1.
Примітка. Стан покриття проїзної частини та інших елементів дороги повинні перевірятися організаціями, які їх експлуатують, – щодекадно.

Таблиця 1
Категорія та група вулиць і доріг Пошкодження (наявність ям) на 100 000 м2 покриття, м2, не більше ніж Термін ліквідації пошкоджень, діб, не більше ніж
категорія група
І А 0,3 (1,5) 1 (5)
II Б 0,5 (3,0) 1 (5)
III В 1,0 (5,0) 3 (7)
IV-V Проїзди 3,0 (7,0) 5 (10)
Примітка 1. У дужках наведено значення пошкоджень і терміни їх ліквідації для весняного та осіннього періодів.
Примітка 2. Вимоги до експлуатаційного стану проїзної частини вулиць і доріг поширюються на з'їзди з них в межах радіусу заокруглення.

3.1.2 Гранична глибина окремих осідань, вибоїн не повинна перевищувати 4 см для доріг І – III категорій і груп А, Б вулиць і доріг населених пунктів; 6 см – для решти категорій і груп.
Гранична висота напливів не повинна перевищувати 2 см для доріг І – III категорій і груп А, Б і В вулиць і доріг населених пунктів; 4 см – для решти категорій і груп.
У разі перевищення зазначених розмірів окремих осідань, ям, вибоїн, напливів терміни їх ліквідації не повинні перевищувати зазначені в таблиці 1.
3.1.3 Поперечні ухили проїзної частини дороги на віражах повинні відповідати СНиП 2.05.02 і не мати відхилень, що перевищують 10 %. У разі перевищення зазначених відхилень їх ліквідація повинна бути виконана протягом найближчого будівельного сезону.
3.1.4 Рівність покриття проїзної частини повинна відповідати вимогам таблиці 2.

Таблиця 2
Назва показника Категорія доріг Група доріг
І II III IV-V А Б В
Рівність за штовхоміром, см/км,
не більше ніж 90 110 150 220 80 150 230
Рівність за ПКРС-2, см/км,
не більше ніж – – – – 400 790 1050
Число просвітів під триметровою
рейкою, що перевищує контрольне, %, не більше ніж 6 9 12 14 6 9 12

У разі невідповідності рівності покриття вимогам, наведеним у таблиці 2, термін їх ліквідації не повинен перевищувати періоду будівельного сезону.
3.1.5 Коефіцієнт зчеплення колеса автомобіля з вологим покриттям проїзної частини вулиць і доріг повинен відповідати наведеному в таблиці 3.

Таблиця 3
Характеристика ділянок доріг Мінімальне значення коефіцієнта зчеплення
Ділянки прямі або на кривих радіусами 1000 м і більше, горизонтальні або з поздовжніми ухилами не більше ніж 30 ‰, з укріпленими узбіччями, без перехрещень і прилягань в одному рівні (легкі умови руху) 0,30
Ділянки на кривих у плані радіусами від 250 до 1000 м, на спусках і підйомах з ухилами від 30 ‰ до 60 ‰, ділянки у зонах звуження проїзної частини під час реконструкції (утруднені умови руху) 0,35
Ділянки з видимістю менше ніж розрахункова, підйоми і спуски з ухилами, що перевищують розрахункові, зони перехрещень в одному рівні (небезпечні умови руху) 0,45
Примітка. Значення коефіцієнта зчеплення наведено для умов вимірювання приладом ПКРС-2 відповідно до метрологічних вимог.
3.1.6 У разі зменшення коефіцієнта зчеплення термін виконання робіт з його відновлення повинен відповідати наведеному в таблиці 4.

Таблиця 4
Роботи з підвищення зчепних якостей покриття Термін виконання робіт, діб, не більше ніж
– за умови зносу шорсткої поверхні покриття протягом будівельного сезону
– за умови випітнювання органічних в'яжучих речовин 4
– у разі забруднення 1*
Примітка. Після усунення дефектів, зазначених в таблиці 4 коефіцієнти зчеплення за характеристиками ділянок доріг повинні відповідати даним таблиці 3.
* Тільки для автомобільних доріг.
3.1.7 Люки оглядових колодязів повинні відповідати вимогам ГОСТ 3634.
Відхилення висотної позначки кришки люка відносно рівня покриття проїзної частини не повинно перевищувати 1,0 см.
3.1.8 Дощоприймачі повинні відповідати вимогам ГОСТ 26008.
Відхилення висотної позначки решітки дощоприймального колодязя відносно рівня покриття проїзної частини не повинно перевищувати 2,0 см.
3.1.9 Усунення недоліків, зазначених в 3.1.7 і 3.1.8, виконується в термін не більше ніж 7 діб з моменту їх виявлення.
3.1.10 Зруйновані кришки і решітки повинні бути негайно огороджені і позначені відповідними технічними засобами організації дорожнього руху. Їх заміна повинна бути проведена протягом доби з моменту виявлення.
3.1.11 Відновлення дорожнього одягу у разі розриття проїзної частини вулиць і доріг необхідно здійснювати негайно після засипання і ущільнення грунту в розритті. До відновлення дорожнього одягу місце розриття і підходи до нього повинні бути огороджені і позначені відповідними технічними засобами організації дорожнього руху.
3.1.12 Засміченість дорожнього покриття вулиць і доріг населених пунктів не повинна перевищувати значень, зазначених у таблиці 5.

Таблиця 5
Група вулиць і доріг в населених пунктах Допустимі значення засміченості дорожнього покриття г/м2, або г/пог. м, не більше ніж
А, Б 30
В Житлові вулиці із заасфальтованими прилеглими проїздами і дворами 30
Житлові вулиці із незаасфальтованими прилеглими проїздами і дворами, а також внутрішньоквартальні проїзди до комунально-побутових об'єктів 50
Дороги в промислових і комунально-складських
районах 80
Внутрішньоквартальні проїзди до житлових і громадських споруд 20
Внутрішньоквартальні проїзди до технологічних і будівельних майданчиків 110
3.1.13 Засміченість дорожнього покриття вулиць і доріг повинна бути ліквідована протягом доби з моменту виявлення для груп А і Б, трьох діб – для групи В.
3.1.14 Снігоочищення вулиць і доріг населених пунктів після закінчення снігопаду або завірюхи повинна провадитися в терміни, зазначені у таблиці 6.

Таблиця 6
Група доріг і вулиць за їх транспортно-експлуатаційними характеристиками Нормативна тривалість снігоочищення, год, не більше ніж
А 4
Б 5
В 6
3.1.15 Для ліквідації зимової слизькості залежно від температури повітря витрата на оброблення дорожнього покриття вулиць і доріг населених пунктів протиковзними матеріалами і сумішами повинна відповідати наведеній у таблиці 7.

Таблиця 7
Температура повітря, ºС Кількість матеріалів, г/м2, не менше ніж
кристалічні реагенти піщано-соляна суміш
Вище – 6 15 200
Від – 6 до – 18 18 300
Нижче – 18 35 400
3.1.16 Терміни ліквідації зимової слизькості наведено у додатку Б.
3.1.17 Роботи з усунення зимової слизькості на автомобільних дорогах повинні проводитися у такій послідовності:
— наземні пішохідні переходи, затяжні підйоми і спуски, криві малого радіуса або їх сполучення в плані і поздовжньому профілі, ділянки доріг з незабезпеченою видимістю у плані та поздовжньому профілі, штучні споруди із звуженою проїзною частиною, криві в плані з відсутністю віражу, майданчики зупинок маршрутних транспортних засобів, майданчики для короткочасної зупинки маршрутних транспортних засобів, що безпосередньо прилягають до проїзної частини доріг, місця злиття, переплетення і розгалуження транспортних потоків;
— інші ділянки доріг державного значення.
3.1.18 Усунення зимової слизькості на автомобільних дорогах загального користування здійснюється з моменту її виявлення до повної ліквідації.
3.1.19 Повне снігоочищення на автомобільних дорогах загального користування здійснюється після закінчення снігопаду або завірюхи, крім віднесених до категорії стихійних лих, і не повинно перевищувати 8 год.
3.1.20 Формування снігових валів не допускається:
а) на автомобільних дорогах:
– на перехрещеннях усіх доріг в одному рівні і на залізничних переїздах в зоні трикутника видимості;
– ближче ніж 6 м від наземних пішохідних переходів;
— на ділянках доріг, обладнаних дорожніми огородженнями, парапетами або підвищеним бордюром;
— на тротуарах і пішохідних доріжках;
— на зупиночних і посадочних площадках маршрутних транспортних засобів;
— в місцях виїзду з прилеглих територій;
б) на вулично-шляховій мережі:
— на перехрестях;
— на пішохідних переходах (на довжину, що дорівнює ширині переходів, але не менше ніж
5 м);
— на зупинках маршрутних транспортних засобів на довжину не менше ніж 45 м і 65 м відповідно для одиноких і спарених тролейбусів або автобусів, у тому числі на довжину не менше ніж 10 м у напрямку руху після установленого дорожнього знаку, що позначає місце зупинки маршрутних транспортних засобів;
— на трамвайному полотні;
— в місцях в'їзду у двори і на внутрішньоквартальні території;
— на решітках дощоприймальних колодязів.
3.2 Узбіччя, розділювальні смуги і укоси земляного полотна
Узбіччя і розділювальні смуги, що не відокремлені від проїзної частини бордюром, не повинні бути нижче за рівень прилеглої кромки проїзної частини більше ніж на 4,0 см, а величина поперечного ухилу узбіч не повинна відрізнятися від вимог СНиП 2.05.02 більше ніж на 10 %.
Підвищення узбіччя і розділювальної смуги над проїзною частиною у разі відсутності бордюру не допускається. Руйнування поверхні ґрунтових узбіч, розділювальних смуг і укосів земляного полотна не допускається глибиною більше ніж 4 см. Усунення дефектів узбіч і розділювальних смуг слід здійснювати протягом 10 діб з моменту виявлення.
Стан поверхні укріпних і зупиночних смуг повинен відповідати 4.1. Усунення дефектів укріпних і зупиночних смуг слід здійснювати протягом 10 діб з моменту виявлення.
Примітка. Трави, що застосовуються для укріплення узбіч, розділювальних смуг, укосів земляного полотна, повинні скошуватися не рідше ніж один раз на місяць в період весна – осінь.
3.3 Видимість в плані і поздовжньому профілі
3.3.1 На перехрещеннях автомобільних доріг в одному рівні у разі відсутності забудови капітальними будівлями повинен бути забезпечений трикутник видимості зі сторонами відповідно до таблиці 8 і рисунка 1, а на перехрестях вулиць і доріг населених пунктів відповідно до таблиці 9.

Таблиця 8
Категорія дороги Сторони трикутника видимості на перехрещенні доріг даних категорій, м, не менше ніж
I-а І-б II III IV V
I-а 300x300 300x250 300x250 300x200 300x150 300x85
І-б 250x300 250x250 250x250 250x200 250x150 250x85
II 250x300 250x250 250x250 250x200 250x150 250x85
ІII 200х300 200x250 200x250 200x200 200x150 200x85
IV 150x300 150x250 150x250 150x200 150x150 150x85
V 85x300 85x250 85x250 85x200 85x150 85x85
Примітка. Категорія дороги визначається за проектною документацією або паспортом.


Таблица 9
Група населених пунктів Категорія вулиць Сторони трикутника видимості на перехрещеннях вулиць даних категорій, м, не менше ніж
група населених пунктів
найбільш значні, значні міста великі міста середні і малі міста
загальноміського значення, безперервного руху загальноміського значення, регульованого руху районного значення загальноміського значення районного значення магістральні вулиці
Найбільш значні, значні міста загальноміського значення безперервного руху 200x200 200x150 200x115 200x150 200x85 200x85
загальноміського значення, регульованого руху 150x200 150x150 150x115 150x150 150x85 150x85
районного значення 115x200 115x150 115x115 115x150 115x85 115x85
Великі міста загальноміського значення 150x200 150x150 150x115 150x150 150x85 150x85
районного значення 85x200 85x50 85x115 85x150 85x85 85x85
Середні, малі міста магістральні вулиці 85x200 85x150 85x115 85x150 85x85 85x85

АБВ – трикутники видимості; АБ, БВ – відстань видимості за умови зупинки автомобіля для даної категорії дороги.
Пунктиром зазначено межу зони обов'язкового забезпечення видимості

Рисунок 1 – Схеми забезпечення видимості

3.3.2 На кривих у плані автомобільних доріг загального користування у разі відсутності забудови капітальними будівлями, повинна бути забезпечена найменша відстань видимості для зупинки автомобіля відповідно до вимог таблиці 10 і рисунка 2.

Таблиця 10
Найменша відстань видимості для зупинки автомобіля залежно від категорії дороги, м
І-а І-б II III IV V
300 250 250 200 150 85

хорда АБ – промінь зору водія;
крива АБ – відстань видимості для зупинки автомобіля.

Рисунок 2 – Схема забезпечення видимості на кривій в плані

3.3.3 На наземному пішохідному переході у разі відсутності забудови повинен бути забезпечений трикутник видимості відповідно до вимог таблиці 11 і рисунка 3.

Таблиця 11
Сторони трикутника видимості на пішохідному переході у разі перехрещень доріг даних категорій, м, не менше ніж
І-а І-б II III IV V Вулиці населених пунктів
300x10 250x10 250x10 200x10 150x10 85x10 50x10


АБ – відстань видимості за умови зупинки автомобіля для даної категорії дороги;
АБВ – зона обов'язкового забезпечення видимості.

Рисунок 3 – Схема забезпечення видимості на наземному пішохідному переході

3.3.4 На залізничних переїздах без чергового на відстані 50 м від ближньої рейки повинна бути забезпечена видимість водіям потягу, що наближається з будь-якого боку, відповідно до таблиці 12.

Таблиця 12
Швидкість руху потягу на переїзді, км/год 81 – 120 41 – 80 До 40
Відстань видимості, м, не менше ніж 400 250 150
3.3.5 У разі незабезпечення видимості відповідно до 3.3 вона повинна бути відновлена в термін, що не перевищує 10 діб з моменту виявлення.
3.4 Зелені насадження
3.4.1 Розміщення зелених насаджень на автомобільних дорогах загального користування повинно відповідати вимогам таблиці 13.

Конец первой части || End of part I